72 / 100

Mr. Ahmet Doğan Kuday | Disaster Management | Young Scientist Award

👨‍🏫Profile Summary

Experienced professional with a diverse background in disaster management, emergency medicine, and healthcare administration. Holds advanced degrees in Disaster Medicine and Measurement & Data Analytics. Skilled in pre-hospital emergency care, public health, and artificial intelligence. Actively contributes to academic research, publications, and conference presentations in the field of disaster medicine and healthcare management. Holds certifications in various healthcare and management disciplines. Dedicated member of professional organizations and actively engaged in editorial and review activities for scientific journals.

🌐 Professional Profiles

🎓 Eğitim Bilgileri:

Yüksek Lisans, Ölçme ve Veri Analitiği Anadolu Üniversitesi 2023 – (devam ediyor) Doktora, Afet Tıbbı Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022 – (devam ediyor) Yüksek Lisans, Afet Yönetimi Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2020 – 2022 Not Ortalaması: 3,68/4 Lisans, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2016 – 2019 Not Ortalaması: 3,50/4

🌐 Yabancı Diller:

 • İngilizce (B1 Orta)

📜 Sertifika, Kurs ve Eğitimler:

 • İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesi, Afetlerde Sosyal Hizmet, Travma ve Resüsitasyon, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği, ISO Standartları ve Yönetim Sistemleri

📝 Yaptığı Tez:

 • Yüksek Lisans: Hemşirelerde Duygusal Zekâ ve Afete Müdahale Öz-yeterlilik İlişkisi

🔍 Araştırma Alanları:

 • Afet Yönetimi
 • Afet Tıbbı
 • Acil Tıp
 • Hastane Öncesi Acil Tıp
 • Halk Sağlığı
 • Ölçme ve Veri Analitiği
 • Yapay Zekâ

📚 Kitap & Kitap Bölümleri:

 • Çeşitli kongre ve sempozyumlarda yer alan yayınlar

🔬 Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler:

 • Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi Mizanpaj Editörü

🏆 Ödüller:

 • (Belirtilmemiş)

👨‍💼 Akademi Dışı Deneyim:

T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ARGE Personeli, Özel Yalova Uzmanlar Hastanesi, Acil Servis Hemşiresi, Nokta OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İşyeri Hemşiresi

 

📚Top Noted Publication

1. Relationship between emotional intelligence and disaster response self-efficacy: A comparative study in nurses
Authors: AD Kuday, Ö Erdoğan
Journal: International Emergency Nursing
Volume: 70
Pages: 101319
Year: 2023

 

2. Prediagnostic Clinical Evaluations and Double Contrast Computed Tomography in Suspected Acute Appendicitis.
Authors: Y Aydın, AD Kuday, V Tunalıgil, D Abuşka, M Yazıcıoğlu, DN Özüçelik
Journal: Bosphorus Medical Journal/Boğaziçi Tıp Dergisi
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2023

 

3. Afetlerde Tıbbi Etik: Ne Kadar Uygulanabilir?
Author: AD Kuday
Journal: Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi
Volume: 3
Issue: 2
Pages: 42-48
Year: 2023

 

4. Challenges faced by medical rescue teams during disaster response: a systematic review study
Authors: AD Kuday, T Özcan, C Çalışkan, K Kınık
Journal: Disaster Medicine and Public Health Preparedness
Volume: 17
Pages: e548
Year: 2023

Ahmet Doğan Kuday | Disaster Management | Young Scientist Award

You May Also Like